Logo%20tttInformatiebijeenkomst "(Uw) Thuiszorg op maat"


In onze huidige (participatie) samenleving woont het merendeel van de senioren thuis. Een grote, groeiende groep is door ziekte of ouderdom aangewezen op hulp of zorg. Ouderen met bv. dementie of Parkinson worden ondersteund door ca. 300.000 mantelzorgers (partners, kinderen) en reguliere thuiszorg (wijkverpleging). Ondanks de inzet en goede wil van de vrij-willigers en hulpverleners zijn deze senioren steeds vaker het kind van de rekening. De mantel-zorgers zijn vaak (te) zwaar belast en de wijkverpleging kan de groeiende zorgvraag niet aan (personeelstekort). Dit leidt tot ongewenste situaties waarbij hulp-behoevende senioren niet weten (wachten) op welk tijdstip een zorgverlener langskomt en hoeveel tijd/ aandacht er per keer in de overvolle planning kan worden vrijgemaakt. Bij veel senioren (familie) staat het water aan de lippen, men gaat op zoek naar thuiszorg die beter is toegespitst op de specifieke wensen en behoeften van de cliënt.

Volgens de beide inleiders is het gesol met ouderen onacceptabel. ”Wij, kinderen van deze generatie, hebben onze welvaart te danken aan de inspanningen van onze (groot-)ouders. "Ik wil mij, uit respect en dankbaarheid, graag inzetten om het verschil voor deze senioren te maken. Kwetsbare ouderen hebben in een beschaafde samenleving, net als iedereen, recht op adequate zorg, persoonlijke aandacht en een menswaardige, respectvolle behandeling”, aldus Carel Emmelot.

Jan Kroon, oprichter-ondernemer van Thuiszorg Totaal Arnhem (2015) en Carel Emmelot, oprichter-fysiotherapeut van Thuiszorg Totaal Amstelland (2019) schetsen, vanuit de dagelijkse praktijk, de recente ontwikkelingen in de thuiszorg en geven tips/adviezen hoe eigen regie en zorg op maat door de cliënt beter kan worden gerealiseerd. 

Wilt u deze avond bijwonen, bent u als senior, professional, mantelzorger of anderszins betrokken bij het welzijn van senioren in de regio Amstelland? Wij willen u op 14 november graag verwelkomen.

Locatie is Wijkcentrum Alleman (Amstelveen), deelname is gratis. Meldt u aan via de knop Ticket Boeken.


Programma

Vanaf 18.45 ontvangst met koffie/thee

19.15  Welkom en introductie

19.30  Inleidingen Thuiszorg Totaal

20.30  Einde programma, gelegenheid 1 op 1 gesprek

Tot ca. 21.00 uur napraten met een drankje

 

 

Professional (€0,00)
Ervaringsdeskundige (€0,00)
Overige belangstellende (€0,00)
Zorgverlener (sollicitant) (€0,00)

Einde verkoop

14 november 2019, 19:00 - 20:30 (GMT +01:00 Amsterdam)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1
1183 JM Amstelveen